Ay: Mart 2021

Kovid-19 Teorisinin Çökertilişi – Dr. Nurçin İncirli VİDEONUN DEVAMI ● Almanya’da virüsü izole edene 220 bin euro ödül kondu.● Virüsü izole ettiğini iddia eden yayınların hepsini çürüttüler. Sizin gösterdikleriniz saf virüs partikülünün kendisi değil!● 21.yüzyılın terörü, deliliği, manipülasyonu, diktatörlüğü, yalanları…

Dr. Hahnemann’ın öğrenciler vasıtasıyla homeopati başka ülkelerde de tanınmıştır. Örneğin Dr. Constantine Hering 1833 yılanda Philadelphia’ya yerleşerek homeopatinin Amerika Birleşik Devletleri’nde tanınmasını sağlamıştır. Dr. Hering’in çağdaşları olan Boenninghausen, Profesör Dr. James Tyler Kent ve Dr. Henry Clay Allen da eserleriyle…

Dr. Hahnemann homeopatiyi dört ana prensip üzerine kurmuştur; 1* Similia similibus curantur: Benzerlik ilkesi2* Materia medica: Remedi bilgisi3* Unitas remedii: Tek ilaç ilkesi4* Dosis minima: En küçük doz ilkesi Benzerlik İlkesi; Hippokrates’in “similia similibus curantur ” (benzer, benzerini iyileştirir) cümlesiyle…

Türkiye’nin homeopatiyle tanışması 1836-37 yıllarında Dr. John Martin Honigberger aracılığıyla olmuştur. Honigberger iki yıl İstanbul’da yaşamış ve o yıllarda hüküm süren veba salgınında birçok hastayı homeopatiyle tedavi etmiştir. Bu ilk tanışmadan sonra bilindiği kadarıyla 1998 yılına kadar Türkiye‘de homeopatiyle ilgili…

Batı tıbbı allopatiktir. Latince “Allos” (hetero); Farklı, başka, diğer; “Pathos” hastalık anlamına gelir. Allopatik (heteropatik) tıp sistemi, “contraria contrariis curantur” (zıddı, zıddıyla tedavi) ilkesine dayanır. Allopatik tıpta tedavi yaklaşımı esas olarak semptomların baskılanmasına yöneliktir. Hastanın ağrısı varsa analjezik (ağrı kesici)…