Etiket: allopatik tıp

Batı tıbbı allopatiktir. Latince “Allos” (hetero); Farklı, başka, diğer; “Pathos” hastalık anlamına gelir. Allopatik (heteropatik) tıp sistemi, “contraria contrariis curantur” (zıddı, zıddıyla tedavi) ilkesine dayanır. Allopatik tıpta tedavi yaklaşımı esas olarak semptomların baskılanmasına yöneliktir. Hastanın ağrısı varsa analjezik (ağrı kesici)…

Open chat