Homeopatiye Dönüş


Homeopatiye Dönüş

Doğadan kopuşun sancılarıyla yüzleştiğimiz günümüzde tüm dünyada durum değişmiştir. Öte yandan moleküler biyoloji, sibernetik ve kuantum fiziğindeki gelişmeler, nanoteknolojinin önem kazanması, holistik yaklaşıma yeniden dikkatin çekilmesini sağlamıştır.

Dünya sağlık örgütü WHO 2005 yılında uygulanan tedavi yöntemleri içinde Homeopatinin ikinci sırada yer aldığını açıklamışıtır. ABD’de 2007 yılında yayınlanan resmi raporları göre, 3,9 milyon yetişkin ve yaklaşık 900.000 çocuk, Homeopati tedavisi görmüştür.

İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka ve Lüksemburg’da Homeopati, Ulusal Sağlık Sistemi içine alınmış, İsrail’de bazı devlet hastanelerinde Homeopati Klinikleri açılmıştır.

Halen Avrupa’da binlerce Homeopat çalışmaktadır. Bu alanda hizmet veren birçok hastane, klinik, sağlık kurumu ve eczanenin yanı sıra Homeopati eğitimi veren üniversiteler ve okullar bulunmaktadır.

Hindistan’da hali hazırda 500 milyonun üzerinde kayıtlı Homeopati kullanan insan bulunmaktadır. Ülkemize gelince; Türkiye’nin Homeopatiyle ilk tanışması, yaklaşık 175 yıl önce Dr. John Martin Honigberger aracılığıyla olmuştur. Hahnemann’ın öğrencisi olan Honigberger iki yıl İstanbul’da yaşamış ve o yıllardaki ( 1836-37 ) veba salgını sırasında bir çok hastayı tedavi etmiştir. Bu ilk tanışmayı uzun bir sessizlik dönemi takip etmiş bilindiği kadarıyla 1998 yılına kadar ülkemizde Homeopati çalışması yapılmamıştır. Ancak umutla söyleyebiliriz ki, az sayıda olmasına rağmen artık Türkiye’de de Homeopat hekimler hizmet vermektedir.

Bu alanda Türkçe kaynaklar yeterli olmadığı için çalışmalarını başka dillerden literatür izleyerek sürdürmektedirler. Homeopat Rita KAYA Homeopati alanında ülkemizde eğitim ve seminerler vermektedir.

Homeopat Rita KAYA‘nın Homeopatiye Giriş Kitabını almak için İLETİŞİM e geçiniz.