Dr. Hahnemann homeopatiyi dört ana prensip üzerine kurmuştur;

1* Similia similibus curantur: Benzerlik ilkesi
2* Materia medica: Remedi bilgisi
3* Unitas remedii: Tek ilaç ilkesi
4* Dosis minima: En küçük doz ilkesi

Benzerlik İlkesi; Hippokrates’in “similia similibus curantur ” (benzer, benzerini iyileştirir) cümlesiyle ifade ettiği benzerlik ilkesi için, Hahnemann “similia similibus curentur” (benzeri, benzeriyle iyileştirin) ibaresini kullanmıştır. Benzerlik ilkesi homeopatik tedavinin temelini oluşturur.

Benzerlik prensibine göre; “Homeopatik ilaçların etkisi, bir hastalığın semptomlarına benzeyen ancak daha güçlü olan semptomlar oluşturmaya dayanır. Böylece her hastalık, kendisine benzeyen semptomları bütünüyle kapsayan, aynı zamanda hastalıktan daha güçlü olan bir remediyle çabuk, yumuşak, kökten ve kalıcı bir şekilde iyileştirebilir.”

Remedi Bilgisi

Yaşamı boyunca yüz civarında remedi (homeopatik ilaç) üzerinde çalışan Hahnemann, Organon‘un 143-144. paragrafında ilaç denemeleri (proving) ve materia medica (remedi bilgisi) hakkında detaylı bilgi vermiştir.
İlaç denemelerinde; bitki, hayvan ve minerallerden elde edilen ham maddelerle üretilen remedilerin sağlıklı gönüllü insanlarda sistematik olarak denenmesiyle ortaya çıkan geçici yapay hastalık semptomlarının tümü, tecrübeli gözlemciler tarafından ayrıntılarıyla kaydedilir. Elde edilen bu sonuçlar ile remedilere ait kapsamlı sempton bilgileri yani materia medica oluşturulur. Benzerlik prensibiyle şifa verebilmesi için, homeopatın eksiksiz bir remedi bilgisi olmalıdır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, homeopatik ilaç denemeleri sadece gönüllü insanlarla yapılır, hayvanlar üzerinde deney yapılmaz. Hahnemann’dan bu yana, yaklaşık iki yüz yıldır, dünyanın çeşitli yerlerindeki homeopatlar tarafından ilaç denemelerine devam edilmekte, böylece materia medica literatürü zenginleşmekte, bu konuda başvurulacak kaynaklar artmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde, günümüzde homeapatik ilaç sayısı üç bini aşmıştır.

Homeopat Rita KAYA. Homeopatiye El Kitabı Sayfa 21-22 Kitabı Almak İstiyorsanız TIKLAYINIZ.!!!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir