Etiket: homeopatik tıp

Batı tıbbı allopatiktir. Latince “Allos” (hetero); Farklı, başka, diğer; “Pathos” hastalık anlamına gelir. Allopatik (heteropatik) tıp sistemi, “contraria contrariis curantur” (zıddı, zıddıyla tedavi) ilkesine dayanır. Allopatik tıpta tedavi yaklaşımı esas olarak semptomların baskılanmasına yöneliktir. Hastanın ağrısı varsa analjezik (ağrı kesici)…