Hayvanlarda Homeopati

Homeopati, uzun yıllardır veteriner hekimlikte de kullanılan, sağlıklı hayvanlarda hastalık belirtileri oluşturabilen bir maddenin çok düşük dozlarının, hasta hayvanlarda iyileşme belirtileri oluşturabileceği esasına dayalı bir tedavi yöntemidir. Benzerlik ilkesi esastır. Homeopati, hem insan sağlığında hem de hayvan sağlığında tamamlayıcı ve alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.