Organon

organon


Organon

“İyi bir gözlemle farkedilen gerçek bulgular ve sistematik yaklaşım, iyileştirme sanatının temelidir” Dr. Samuel Hahnemann

“İyileştirme sanatının kitabı”

Organon, Homeopatinin temel eseridir. Paragraflar halinde düzenlenmiş olup, ayrıntılı bir şekilde yazılmış Homeopatik kurallar, uygulamalar, yaklaşımlar, açıklamalar ve tanımlardan oluşur. Tedaviyi bir sanat olarak gören Hahnemann, ikinci baskısından itibaren Organon’u, ”İyileştirme Sanatının Kitabı” (Organon der Heilkunst) adıyla yayınlamıştır.

Hahnemann, yaşama veda ettiği 1843 yılına kadar, Organon’un her baskısını yeniden gözden geçirmiş, geliştirmiş, yeni bilgiler eklemiştir. Organon’un beşinci baskısı dünyanın her yanına ulaşmıştır. Pek çok Homeopat tarafından temel kaynak olarak bu baskı kullanılmıştır.

Altıncı baskının önemi

Organon’un altıncı ve son baskısı farklı bir önem taşır. Hahnemann, en son bilgi ve deneyimleriyle “Q Potens” çalışmalarını eklediği bu baskıyı, yaşamının son yıllarında tamamlamıştır. Homeopati literatürünün bu esere kavuşması ise Hahnemann’ın ölümünden 78 yıl sonra, 1921’de baskıya girmesiyle mümkün olmuştur.

Bazı kaynaklar, o dönemde anlaşılamayacağı kaygısıyla, bizzat kendisinin altıncı baskıyı hemen yayınlatmak istemediğini ve eşi Mélanie d’Hervilly’e emanet ettiğini aktarmaktadır.

İyileştirme sanatı üzerine

Hahnemann, Organon’da, “iyi bir gözlemle farkedilen gerçek bulgular ve sistematik yaklaşımın, iyileştirme sanatının temelini oluşturduğunu” ifade eder. Organon’un üçüncü pa-ragrafında aşağıdaki açıklamaları yapar:

“Gerçek ve kalıcı bir iyileşme için”, bir hekimin;
•“Her hastada, o hastaya özgü olarak, neyin iyileştirilmesi gerektiğini net bir şekilde görebilmesi”
•“Her ilacın kendine özgü şifalandırma gücünün ve etkilerinin bilgisine sahip olması”
•“Hastanın gerçek bulgularını görüp”, “seçtiği ilacı doğru miktarda ve doğru zamanlamalarla verebilmesi” (Tek ilaç ve en düşük doz kurallarını izlemesi)
•“Hastanın şifalanmasındaki engelleri görüp, bunları ortadan kaldırabilmesi gerekir. Ancak o zaman bir hekim gerçek bir ‘Şifa Sanatçısı’ (Heilkunstler) olur.”

Organon, işte bu nedenlerle “İyileştirme (Şifalandırma) sanatının Kitabı” (Organon der Heilkunst) dır.

Homeopatinin günümüzde geçerliliğini koruması, giderek daha büyük önem kazanması, Hahnemann’ın Organon’da vurguladığı gibi, Homeopatik sistemin doğa kanunlarına dayalı olmasındandır.