Ay: Aralık 2021

Alternatif şifa yöntemleri ve özellikle homeopati giderek önem kazanmaktadır. Sağlık sorunları için sadece geleneksel tıbba güvenmek artık uygun görünmüyor. İnsanlar, geleneksel tıbbın tedavisini, örneğin yan etkileri nedeniyle agresif buldukları için, daha nazik şifa yöntemleriyle iyileşmeye giderek daha fazla çabalıyorlar. Bu…

Aşılar, aşılanacak kişinin veya yasal vasisinin açık rızasını gerektiren, kişinin bireysel bütünlüğüne bilinçli ve planlı bir müdahaledir. Bireyin yaşamı boyunca hangi bulaşıcı hastalıklara maruz kalacağı ve ne tür bulaşıcı hastalıklarla karşılaşacağı ille de öngörülebilir değildir. Bununla birlikte, epidemiyoloji yardımıyla, yaşam…

Homeopatinin genetik ve epigenetik ile ne ilgisi var? Çevresel etkiler, örneğin stres ve stresli deneyimler, genlerin aktivitesini etkileyebilir ve genetik materyalde bireysel yapısal değişikliklere yol açabilir. Epigenetik değişikliklerden dolayı, varolan genetik; çevrenin gereksinimlerine uyum sağlar. Genetikçiler DNA kodunda saklanan bilgilerle…

Ay’ın homeopati ile ne ilgisi var? Organizmamız neredeyse %80 sudan oluştuğu için, tıpkı denizlerdeki gelgit olayında (Med cezir)  olduğu gibi, doğal olarak bizim üzerimizde de büyük bir etkisi vardır. Ay, bulunduğu evreye göre beden, zihin ve ruh üzerinde farklı etkilere…