Dr. Hahnemann’ın öğrenciler vasıtasıyla homeopati başka ülkelerde de tanınmıştır. Örneğin Dr. Constantine Hering 1833 yılanda Philadelphia’ya yerleşerek homeopatinin Amerika Birleşik Devletleri’nde tanınmasını sağlamıştır. Dr. Hering’in çağdaşları olan Boenninghausen, Profesör Dr. James Tyler Kent ve Dr. Henry Clay Allen da eserleriyle homeopatiye büyük katkıda bulunmuştur.

Hahnemann’ın öğrencisi ve yakın dostu Dr. Frederick Foster Quin ise homeopatiyi İngiltere’ye götürmüş ve İngiliz Kraliyet Ailesinin hekimliğini yapmıştır. İngiliz Sarayı’nın desteğiyle homeopati ülkede tanınmış ve Dr. Quin, Londra’da dünyanın ilk homeopati hastanesini kurmuştur ( 1849 ).

1900 yılında Amerika’da bünyesinde homeopati kliniği olan 22 Üniversite bulunmaktaydı. Bu eğitim kurumlarının arasında; Boston Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, New York Tıp Fakültesi, Hahnemann Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Iowa Üniversitesi yer alıyordu.

O dönemde Tıp Fakültesi öğrencileri allopati veya homeopati arasında bir seçim yapabiliyorlardı. Anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, patoloji derslerini içeren temel tıp eğitimini tamamladıktan sonra Allopatik veya homeopatik tıp alanında uzmanlaşıyorlardı.

Hindistan’da bu sistem halen aynı şekilde uygulanmaktadır. Dünya genelinde homeopati eğitimi günümüzde de temel tıp eğitimini kapsamakta olup, genellikle dört beş yıl sürmektedir. Tıp fakültesi mezunları için iki-üç yıl homeopati eğitimi yer almaktadır.

Çağımıza Gelince…

Ortaya çıktığı dönemin çok ilerisinde bir kurama sahip olan homeopati 19. Yüzyılın sonlarında materyalist görüşün ağırlık kazanmasıyla medikal kurumlar tarafından dışlanmaya başladı ve üniversitelerin eğitim programından çıkarıldı. 20. Yüzyılın da neredeyse sonuna kadar geri planda kaldı. Günümüzde ise başta kuantum fiziğinde olmak üzere moleküler biyoloji ve nano teknolojideki gelişmeler sayesinde holistik yaklaşıma yeniden dikkat çekilmiş, homeopati tekrar ilgi görmeye başlamıştır.

1996 yılında homeopatiye yaptığı katkılarından dolayı Yunanistan’a homeopatiyi getiren değerli homeopat Prof. George Vithoulkas’a “Altarnetif Nobel” ödülü verilmiştir.

Dünya sağlık Örgütünün WHO sağlığı korumak için uygun bulduğu ve önerdiği tedavi yöntemlerinin arasında homeopati de yer almaktadır. WHO 2005 yılında uygulanan tedavi yöntemleri içinde homeopatinin ikinci sırada yer aldığını açıklamıştır. ABD’ de 2007 yılında yayınlanan resmi raporlara göre 3,9 milyon yetişkin ve yaklaşık 900.000 çocuk homeopatik tedavi görmüştür. İngiltere, Fransa, Almanya, Küba, Danimarka, İsviçre ve Lüksemburg’da homeopati, Ulusal Sağlık Sistemi içine alınmış, İsrail’de bazı devlet hastanelerinde homeopati klinikleri açılmıştır.

Birleşik Krallık’ta Londra, Glasgow, Liverpool, Bristol şehirlerinde homeopati hastaneleri bulunmaktadır. Halen Avrupa’da binlerce homeopat çalışmaktadır. Bu alanda hizmet veren birçok hastane, klinik, sağlık kurumu ve eczanenin yanı sıra homeopati eğitimi veren üniversiteler ve okullar bulunmaktadır.

Hindistan’da, hali hazırda 20 milyonun üzerinde kayıtlı homeopat hekim hizmet vermekte olup, 500 milyondan fazla kişi düzenli olarak homeopati kullanmaktadır. Japonya’ya homeopati’yi getiren homeopat Torako Yui’ dir.

Onun özverili çalışmalarıyla 1997’de Kraliyet Homeopati Akademisi ( RAH ) kurulmuştur. Akademinin okullarında aynı anda ülke çapında video-konferans sistemiyle dersler verilmektedir.

2006’da Londra’da kurulan RAH-UK okulu da Japonya’daki bu eşzamanlı eğitim sistemine katılmıştır. 19997’den bu yana Torako Yui’nin öncülüğünde, akademinin okullarında 1000’den fazla kişi eğitim alarak homeopat olmuştur.

Homeopat Rita KAYA‘nın Homeopati El Kitabı Sayfa 14-15-16 KİTABI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.!!!