Etiket: organan

“ Bilimsel değilsin !!!! “ İyi bir şekilde test edilene kadar, yeni bir aşıyı kabullenmek için kendinize biraz daha zaman vermek istediğinizde bu sözü her zaman duyarsınız. Peki ya, “ bilim ” nedir ??? Bilim kelimesi Almanca‘da wissen schaft; bilgi,…

Homeopati “Benzeri benzerle iyileştirme” ilkesine dayanır. Sözcük olarak Yunanca; Homeos = benzer, Pathos = acı kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yani “çivi çiviyi söker” mantığını esas almaktadır. Sağlam kişide belli bulgular çıkaran bir madde, aynı bulgulara sahip hasta kişilerde iyileşme sağlar…

Homeopati‘yi ( Yunan’ca homeo-benzer, pathos-hastalık ) bulan ve uygulayan Alman doktor Samuel Hahnemann ( 1755-1843 ) dır. Hahnemann 1779′ da tıp okulundan mezun oldu. Döneminin tıp dünyasında kan akıtma, bağırsak temizleme, toksik kimyalarla tedavi etme gibi uygulamaları yanlış bulan Hahnemann,…