Etiket: homeopati nasıl çalışır

Homeopati “Benzeri benzerle iyileştirme” ilkesine dayanır. Sözcük olarak Yunanca; Homeos = benzer, Pathos = acı kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yani “çivi çiviyi söker” mantığını esas almaktadır. Sağlam kişide belli bulgular çıkaran bir madde, aynı bulgulara sahip hasta kişilerde iyileşme sağlar…