Dr. Samuel HAHNEMAN 220 yıl önce, homeopatların öğretisi olan “Organon” adlı bilimsel kitabında yazdı.

Dr Hahnemann’ın tanımladığı gibi, her zaman kişiyi, yaşam gücünün bize gösterdiği, açıkça görülebilen gerçek semptomlara göre (yani yaşam enerjisinin bize gösterdiği gerçek bulgulara göre) bütünsel tedavi etmeliyiz.

Ama yaşam gücü (yaşam gücünün akordu) bozulursa bağışıklık sistemimiz de bozulur.

Prof.Chrıstıan Schubert göre: Tıp tamamen vücuda odaklanır.

Ama bu yeterli değildir. “Nasıl kaslar, tendonlar ve omurlar birbirine bağlıysa, beden ve ruh da bir bütün olarak görülmelidir. İnsanlarla bir bütün olarak ilgileniyorum. Tüm özellikleriyle. Ve daha iyi, daha bireysel ve daha başarılı tıbbın anahtarının tam olarak burada yattığını biliyorum.” İşte o açıklama:

Üniv.-Prof. Christian Schubert bir doktor, psikolog ve tıbbi psikoterapist olmasının yanı sıra Innsbruck Tıp Üniversitesi Tıp Psikolojisi Üniversite Kliniğinde Psikonöroimmünoloji Laboratuvarı başkanıdır ve Thure von Uexküll Entegre Tıp Akademisi’nin yönetimkurulu üyesidir.

Orada yıllardır ruhun bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri hakkında çalışıyorlar ve uğraşıyorlar. Toplum şu anda korona pandemisinin büyüsü altında.

Prof.Dr.Dr.Schubert yaptı bir röportajda; Pandeminin ruh üzerinde ve dolayısıyla bağışıklık sistemi üzerinde ne gibi bir etkisi olacağından korkuyorsunuz?

Prof.Dr. Christian Schubert: “Yeni korona virüsü çoğu insanı korkutuyor. Her şeyden önce, korku kötü değildir. Kısa vadede, korku hayatta kalmak için gereklidir.

Bize tehlikenin yaklaştığının sinyalini verir, bizi adaptasyon reaksiyonu için gerekli enerjiyle donatır ve örneğin diğer insanlardan uzak durmak gibi koruyucu önlemler almamızı sağlar.

 Bağışıklık sistemi, algılanan enfekte olma riski göz önüne alındığında antiviral aktivitesini de arttırır. Hepsi buraya kadar iyi…

Ama daha sonrasında korku, ruhu yiyip bitirir. Schubert: Korku, daha uzun sürdüğünde tehlikeli bir hal alır ve kronik bir yük haline gelir.

Sonra bağışıklık sisteminin bizi enfeksiyondan koruyan kısmı kapanmaya başlar. Psikonöroimmünoloji bunu sayısız çalışmada göstermiştir. Covid-19 krizi karşısında korku ve stresin kronolojik hale gelmesi beni endişelendiriyor.

Virüs zaten daha fazla tehlikeli hale geldi. Medyanın bize her gün gösterdiği korkunç görüntüler ve özellikle devlet misillemeleri.

Bunların hepsi aynı zamanda koronavirüse ait, yani artık sadece biyolojik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal bir sembol haline geldi.

Korkarım ki virüsün bu sembolik yönü insanları tamamen biyolojik yönünden daha fazla korkutuyor ve onunla doğrudan bağlantılı olarak bağışıklık sistemini baskılayıcı bir etkiye sahip olmakla birlikte enfeksiyon riskini artırıyor.

İnsan, istendiğinde açılıp kapatılabilen ruhsuz bir makine değildir. Kapatmanın insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli sonuçları henüz öngörülememektedir.

İnsan sosyal bir varlıktır, sosyal etkileşim onun yaşam iksiridir. Psikonöroimmünolojideki araştırmalar, sosyal destek eksikliğinin, yalnızlığın ve zayıf sosyal bütünleşmenin bağışıklık sistemimiz ve solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık üzerinde temel bir etkisi olduğunu açıkça göstermektedir.

Ama hepsi bu değil. Bazı apartman ve evlerin kapalı kapıları ardında dramatik sahneler yaşanması muhtemeldir. Her neyse, zaten izole olan insanlar artık daha da yalnız. Çok kişilik haneler, özellikle çocuklu olanlar, kapalı bir alanda büyük baskı altına girebilir.

Özellikle karantinaya kısa süreli çalışma, işsizlik veya iflastan kaynaklanan varoluşsal tehditler eşlik ediyorsa. Kaygı, depresyon, bayılma ve saldırganlığın tehlikeli bir karışımı.

Ve şunu vurgulamak isterim: Bu, bağışıklık sisteminin bizi koronavirüs gibi solunum yolu enfeksiyonlarından koruyan mekanizmalarını zayıflatır!

Ek olarak, psikolojik olarak travmatize olmuş kişiler, yıllar sonra örneğin kardiyovasküler sistem gibi inflamatuar hastalıklara yakalanma ve onlardan ölme riskine sahiptir.”

(Prof. Dr. Christian Schubert “Bizi ne hasta eder- bizi ne iyileştirir”)

Psikonöroimmünoloji, ruh, sinir sistemi ve bağışıklık sisteminin etkileşimi ile ilgilenen disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Araştırma alanı, Amerikalı psikolog Robert Ader’in (1932–2011) 1974’te; bağışıklık sisteminin merkezi sinir sistemi ile iş birliği yaptığını ve öğrenebileceğini deneysel olarak göstermesinden sonra kurulmuştur.

O zamandan beri modern tıp araştırmalarının en önemli alanlarından biri haline geldi.  Psikonöroimmünoloji gibi, Dr. Samuel Hahnemann bunu 220 yıl önce düşünmüştü.

Dr. Hahnemann bize her zaman semptomların tamamına dikkat etmemiz gerektiğini öğretir.

Yani Organon § 6’da şöyle anlatır;

Önyargısız bir gözlemci, tecrübelerle ispatlanamayan metafizik kuramların değersizliğini bilir ve ne kadar zeki olursa olsun, bir hastalıkta, sadece duyularla anlaşılabilen fiziksel ve ruhsal bozuklukları algılar.Bunlar;öznel, rastlantısal ve nesnel semptomlardır yani daha önceki sağlıklı halinden  gösteren hastanın kendisinin hissettiği, etrafındakilerin farkettiği ve hekimin algıladığı semptomlardır.Bu belirtilerin hepsi, hastalığın tamamını temsil eder,yani düşünülebilen tek ve gerçek hastalık tablosunu oluşturur.

Prof.Dr.Dr.Schubert;

“Covid 19 kriziyle birlikte, virologların güçlü uzmanlaşması nedeniyle insan organizmasının sadece bir kısmı dikkate alınıyor, bu yüzden insanın bütünlüğü görüşünü kaybediyor. Genel olarak, krizde biyotıbbı da karakterize eden birçok sorunlu alanın olduğunu gördük. Biyotıp, beden ve ruhun ayrılığına ve tamir edilmesi gereken bir makineye benzer şekilde, insan hayatının vücudun en küçük parçalarının araştırılmasıyla anlaşılabileceği sabit fikrine bağlı kalmaya devam ediyor.

Bence bunlar onarım tıbbının epistemolojik hatalarıdır. Yoğun bakım tıbbında veya cerrahide en iyisini yapabilirler, ancak biyopsikososyal ortamlarında tüm insan söz konusu olduğunda yetersiz kalıyorlar.

Bu korona krizinde ortaya çıktı. Sonra sıra koronavirüsün birey için ne kadar tehlikeli olduğu sorusuna gelince.

Çünkü kamuoyu tartışmasında, öncelikle bir kişinin bütünsel sağlık durumuyla ilgili olduğu, bunun da kişinin enfekte olup olmadığını ve bir enfeksiyon durumunda semptomların ne kadar şiddetli olduğunu belirlediği genellikle unutulur.”

“Psikonöroimmünolojinin araştırma sonuçları bunu yıllardır çok net bir şekilde göstermiştir. “

Ve homeopati bunu zaten 220 yıldır göstermiştir.

“Korona hastalarının kabul edildiği kliniklerin personel sayısı, ekipman ve hijyen koşulları gibi sağlık politikası ile ilgili faktörler ile hava kirliliği gibi çevresel faktörler de koronavirüsün oluşturduğu risk değerlendirilirken dikkate alınmalıdır.

Bu faktörleri daha fazla hesaba katmak, muhtemelen bazı tek taraflı ve mekanik önlemlere duyulan ihtiyacı da doğrulayacaktır.”

Homeopatik teoriye göre, psişe, zihin ve beden ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve bu yüzden bence bir kişi de Covid 19 krizini mümkün olduğunca bütünsel olarak anlamaya çalışmalı ve ondan tedavi için öneriler türetmelidir.

Örneğin. Kronik stres, bağışıklık sistemini zayıflatır ve bu da bizi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı hale getirir.

Ayrıca bir enfeksiyon durumunda acilen ihtiyaç duyulan dinlenmeye dikkat etmiyoruz ve genellikle olağan işlerimizi yapıyoruz, bu da enfeksiyonun olumsuz seyrini önceden belirleyen bir durum.

“Makine tıbbı açısından bazı önlemler uygun olabilir, ancak biyolojik ve psikososyal açıdan bunların kusurlu olduğunu düşünüyorum çünkü ihmal ediliyorlar ve her bireyin ve toplumun sağlığı için çok büyük tehlikeler oluşturuyorlar.

Krizin tıbbi karmaşıklığını anlamak için çaba gösterilirse, virüsü kontrol altına almak için daha sürdürülebilir ve daha uyumlu önlemlerin geliştirilebileceğine inanıyorum.

Bunun için asla geç değildir.

Krizi daha iyi bir dünya için bir fırsata dönüştürmenin zorluğu, nesiller boyu insanların minnettar olacağı bir şeyde ustalaşmak harika.”

Özellikle Prof. Dr.Dr.Christian Schubert’e Corona sürecinde verdiği derslerle bana her zaman cesaret ve güven veren paylaşımları için teşekkür etmek istiyorum.

Saygılarımla, Rita Berta Kaya

2 Replies to “Biz insanız, makine değiliz”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir