Doktor F. Samuel Hahnemann 220 yıl önce yaşam gücünden bahsetmişti.

(Organon §9).

“Sağlıklı durumdayken mutlak bir hâkimiyeti olan ve fiziksel bedene (organizmaya) hayat veren manevi yaşam gücü (dynamis), vücudun tüm kısımlarının his ve faaliyetlerini, hayranlık uyandıran bir uyum içinde tutmaktadır. Böylece, içimizdeki akıllı güç, bu sağlıklı ve hayat dolu aracı varoluşumuzun en yüksek amacına hizmet etmek için özgürce kullanabilmektedir.”

Yaşam Gücü “ne demek, bugüne kadar Hahnemann’ın bize bıraktığı eserleri okuduğum kadarıyla; bir birey hakkındaki tüm bilgileri içeren, vücudun dış ve iç uyaranlara özel tepkilerini denetleyen, koordine eden akıllı bir enerji alanı olduğunu anlatmak isteğini düşünüyorum.

Bu “yaşam gücü” hayvanlarda, bitkilerde ve insanlarda bulunduğuna göre, bunlarla da bağlantılı ve iletişim kurabildiğini varsayabiliriz. Örneğin, yunuslar Pasifik boyunca kendileri için tehlikeli olmayan trol teknelerini görebilirler.

Ya da kar maymunları örneğini hatırlayalım; tüm genç maymunlar (1952 ile 1958 yılları arasında)çok sevdikleri kumlu tatlı patateslerini yıkamayı öğrenerek onları çok daha lezzetli hale getirdiler. Yavrularını taklit eden yetişkinler de bu kültürel gelişmeyi öğrendiler. Diğer yetişkinler bunu hemen yapmadı.

Sonra 1958 sonbaharında inanılmaz bir şey oldu. Bu arada, daha fazla sayıda kar maymunu tatlı patateslerini yıkıyordu (tam sayı bilinmiyor, varsayımsal olarak 99 olarak verildi).Ve sonra öyle oldu ki yüzüncü maymun da tatlı patateslerini yıkamayı öğrendi. Yüzüncü maymunun eklenen enerjisi bir şekilde kolektif bir bilinç değişimine neden oldu.

Diğer adalardaki ve anakaradaki maymun kolonileri de patateslerini yıkamaya başladılar. Bu, farklı popülasyonlar arasında fiziksel bir temas olmamasına rağmen! Bilim, bilginin dalgalarla tam olarak kodlanabileceğini, iletileceğini ve uygun alıcılar tarafından okunabileceğini artık gayet iyi gösterebiliyor. Televizyon görüntülerini ileten elektromanyetik titreşimler de bu şekilde televizyon alıcısı ile görebildiğimiz görüntü ve renkler gibi bilgileri yeniden üretir.

Princeton Üniversitesi (elit üniversite) Profesörü Roger Nelson tek bir soruyu araştırıyor:

Küresel (kollektif) bilinç var mı?

Nelson 1998’de, dünyanın her yerinden 100’den fazla bilim insanının da yer aldığı Küresel Bilinç Projesi (Global Consciousness Project) kurdular.

Bu projeyle, insanlar arasındaki benzerlikleri ve bağlantıları, görünürde algılanamaz bir matrisi, etkileşimlerimizden doğan küresel bir bilinci, tıpkı düşünmek gibi, beynimizdeki nöronların etkileşimini keşfediyorlar.

Hepimizin içinden yükselen birleşik bir bilinç…

Sonuç olarak, şüphesiz “ hepimiz birbirimize bağlıyız”. Bu fikir, antik çağlardan günümüze kadar hemen hemen tüm kültürlerde izlenebilir. Amerikan seçkin üniversitesi Princeton’da insan-makine etkileşimi için özel laboratuvarı koordine eden Profesör Roger Nelson, “Deneylerimizi çok kapsamlı bir şekilde kurduk ve net sonuçlar elde ettik” diyor.

“Araştırmamızla bu olağandışı sonuçları bilimsel olarak açıklamaya çalışıyoruz.” Tüm kıtalarda çeşitli yerlerde elektronik rastgele sayı üreteçleri vardır ve profesör bunları sözde dünya ruhunu ölçmek için kullanır. Rastgele sayı üreteci yalnızca 0 ve 1 sayılarını bilir ve bunlar arasında saniyede binlerce kez karar verir. Normalde, her iki sayı da istatistiksel olarak sıklıkla aynı görünür. Sonuçlar bundan saparsa ve aynı zamanda birkaç rasgele sayı üreteci ile bu son derece olağandışıdır.

11 Eylül saldırıları ve Prenses Diana’nın cenazesi gibi güçlü duygularla bağlantılı büyük küresel olaylar sırasında tam olarak bu oluyor. Nelson‘a göre, 11 Eylül 2001 saldırılarının olduğu gün, rasgele sayı üreteçleri dört saat öncesinden olağandışı sapmalar gösterdi: “Bu, yalnızca bireylerin olayları öngörebileceği değil, aynı zamanda küresel bir bilincin de olabileceği anlamına gelir.” “Bence en olası açıklama bu.”

“Bunun, biz insanların bilinçaltında birbirimize bağlı olmamız ve birbirimizi etkilememiz dışında bir nedeni yok.” Prenses Diana’nın cenazesi, son yolculuğunun ardından dünya çapında televizyonda, radyoda ve internette yüz milyonlarca insan (nihayetinde iki milyar olduğu tahmin ediliyor) küresel bir olay haline geldi.

Nelson, dünya çapında rastgele sayı üreteçleri ile çalışan bilim insanlarıyla temasa geçti ve onlardan cenaze gününden verileri kaydetmelerini, analiz etmelerini ve Princeton Üniversitesi‘ndeki laboratuvarına iletmelerini istedi.

6 Eylül 1997’de yapılan bu çalışma çok büyük bir veri, sonuç elde edilmesini sağladı. Beklentimiz hayal kırıklığına uğramadı. Milyarlarca insan duygularını senkronize etti. Sonuç net ve kesin olarak ölçülebilirdi ama beklenen sonuçlarda net bir sapma vardı. Dünyadaki tüm ölçüm istasyonlarındaki makineler çılgına döndü. Çünkü o anda, düşünceleri ve şefkatleriyle, fiziksel, gerçek dünyayı, incelikle değiştirdiler.

Bu değişim artık bir tahmin değil, bilimsel yöntemlerle ölçülebilirdi. İşte o zaman nihayet netleşti. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Bu nedenle bilincimiz ne beyinde ne de kalptedir, ancak bir tür bilgi alanında (dinamis/yaşam gücü) ve çevremizdedir, bir veri bulutunda olduğu gibi.

Biz insanlar arasında bir bağ var, henüz keşfetmeye başladığımız düzeyde bir bağlantı. Ama bu bağın var olduğuna hiç şüphe yok. Sadece dramatik olaylar değil, aynı zamanda sevinç anları da küresel bir bilinç bağlantısına yol açabilir.

Örneğin, Brezilya’daki Dünya Futbol Kupası gibi, Almanya futbol dünya şampiyonu olduğunda, rasgele sayı üreteçlerinin dünya çapında çalıştığı ve sonraki 45 dakika normdan sapan değerler verdiğinde. “Bunların hepsi hala oldukça gizemli ve basitçe matematiksel denklemlere konulamaz” diyor Profesör Nelson. “Ama henüz açıklayamamamız, var olmadığı anlamına gelmez. “Gerçek dünya hakkında gerçekten ne biliyoruz?

Zaman çarkını yaklaşık 300 yıl geriye çevirelim. Sadece 300 yıl önce bilim ve araştırma ne kadar gelişmişti? O zamanlar bir bilim adamı, “Aya uçacağız, 80 katlı evlerde yaşayacağız, nükleer santraller kuracağız, uçaklarla havada uçacağız ve birbirimizi nükleer silahlarla tehdit edeceğiz” deseydi ne olurdu? Bu tür alanlarda araştırma yapmış veya ilk deneyleri yapmış olsa bile deli ilan edilirdi ve ya yakılabilirdi.

Ayrıca Dr F.Samuel Hahnemann‘ın benzerlik teorisi ve “yaşam gücü/dynamis” (220 yıl önce, organon §9) hakkındaki açıklamaları, diğer bilim adamlarının sıklıkla yaptığı gibi, kendilerini fenomenlere adadıkları için güldüler, görmezden geldiler veya saldırıya uğradılar. Kimsenin hayatında inanmadığı ya da inanmak istemediği bu bilimsel çalışmalar, şuanda artık kanıtlandı ve kanıtlanmaya devam ediyor.

Tüm insanlık tarihi, yeni fenomenler ve bilgi konusundaki cehalet ile karşı karşıya gelir ancak aynı zamanda bilgi ufkumuzun sonuna ulaşmadığımız kadar gerçeğiyle devam eder, hiçbir zaman bitmez ne bugün ne yarın ne de 10, 50, 100, 1000 yıl içinde…

Biz büyük bir topluluğun parçasıyız, biz bir insan ailesiyiz. Bu, fiziksel yakınlık anlamına gelmez. Ortak bir anlayışı, doğrudan algılamadığımız, ancak bizi belirli yönlere yönlendiren içimizdeki evrimsel bir temelin derin formunu kapsar. Daha da önemlisi, bu derin form içimizde mevcuttur, ancak görünüşe göre vücudumuzla veya hücrelerimizle değil, ruhumuzla alakalıdır.(Hahnemann’ın dediği gibidynamis/ yaşam enerjisi”)

Evrimin çok önemli bir dönüm noktasında olduğuna inanıyorum. Gelecek artık savaş benzeri bir çatışmaya değil, sempati ve “sevginin enerjisi”nden kaynaklanan küresel işbirliğine aittir.

Saygılarımla, Rita Berta Kaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir