Etiket: iyileşme

Dr. F. Samuel Hahnemann’ın öğrencisi olan Dr. Constantine Hering, Hahnemann ve Boenninghausen’in çalışmaları ile kendi gözlemlerini sentezleyerek, ” Hering Kuralı ( Kanunu ) ” olarak bilinen, iyileşme seyrinin esaslarını formüle etmiştir. Bu kurala göre; 1- İyileşme; merkezden çevreye doğru yani…