Dr. F. Samuel Hahnemann’ın öğrencisi olan Dr. Constantine Hering, Hahnemann ve Boenninghausen’in çalışmaları ile kendi gözlemlerini sentezleyerek, ” Hering Kuralı ( Kanunu ) ” olarak bilinen, iyileşme seyrinin esaslarını formüle etmiştir.

Bu kurala göre;

1- İyileşme; merkezden çevreye doğru yani içeriden dışarıya doğru gerçekleşir. Hastanın önce zihinsel durumu, sonra bedensel şikayetleri düzelir. İyileşme, hayati organlardan daha az hayati önemi olan organlara doğru ilerler; örneğin önce kalp, sonra akciğerler, barsaklar gibi iç organlarda devam eder. Derideki sorunlar ise genellikle en son iyileşir.

2- İyileşme; yukarıdan aşağıya doğru yol alır. Önce baş semptomları, sonra gövde, kollar ve bacaklar iyileşir. Ayaklardaki sorunlar genellikle en son iyileşir.

3- İyileşme; hastalığın son dönemindeki tablodan, başlangıca doğru olur. En son ortaya çıkan semptomlar, genellikle ilk önce iyileşir. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde bu süreç belirgin şekilde gözlemlenebilir.

Kronik hastalıkların tedavisi, hem hasta hem de Homeopat açısından, sabır ve zaman gerektiren bir süreçtir. Homeopat kronik bir hastalığı tedavi ederken, hastasını Hering kuralına göre izleyerek iyileşme seyrini değerlendirir. Kronik hastalıkların Homeopatik tedaviyle iyileşme sürecine bir örnek;
* Alerjik deri problemlerinin baskılanmasıyla zaman içinde zaman nezlesi ortaya çıkabilir. Saman nezlesi baskılanırsa uzun bir süreçte bronşit gibi akciğer sorunları görülebilir. Akciğerdeki sorunların da baskılanması, zamanla astıma yol açabilir.
* Astım hastalığı olan bir kişi Homeopatik tedavi aldığında, önce astım semptomları kaybolur. Tedaviye devam ettiğinde, Homeopatik ilaçlar bir süre sonra daha önce yaşanan bronşite benzer semptomları hastayı rahatsız etmeyecek düzeyde yeniden ortaya çıkarır. Semptomlar kısa süre devam edip ardından kaybolur. Zamanla, daha önce yaşanan diğer semptomlar da uygulanan bu kronik tedaviyle benzer şekilde ortaya çıkıp kaybolurlar. Hastada ilk ortaya çıkan deri semptomlarının tekrar görülmesi astımın tedavi sürecinin tamamlandığını gösterir…

Homeopat Rita KAYA Homeopatiye Giriş Kitabı 77-78. Sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir