Etiket: aristoteles

Öncelikle hastalıktan ne kastedildiğini açıklığa kavuşturmalıyız! Genel tıp insana yabancılaşmış makine tıbbıdır, tamamen bedene odaklanır. Ama bu yeterli değil. Çünkü nasıl ki kaslar, tendonlar ve omurlar birbirine bağlıysa, beden, zihin ve ruh da bir bütün olarak kabul edilmelidir. İnsan-makine tartışması…